De klas van juf Carola
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Nieuwe afscheidsmusical: Wie steelt de show?
Gloednieuwe musical van Benny Vreden. Bekijk de trailer!
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Speciaal hakwoord: daar mag geen u tussen.

Nieuwe afscheidsmusical: Wie steelt de show?
Gloednieuwe musical van Benny Vreden. Bekijk de trailer!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Korte klank + cht met de cht van lucht, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt.

Luchtversje

Sippe Simon heeft weer pech.

Ach, het is zo'n lekker joch.

Draait zich om en, och, niet huilen.

Sippe Simon, lach nou toch.

 

Simon roept, na eerst wat kuchen:

'Kijk dan, ik ben goochelaar!'

Maar helaas het wordt een chaos,

zijn techniek is toch niet klaar.

 

Eindelijk, Simon staat te juichen,

heel zijn lichaam jubelt mee.

Hij roept: "Kachel!'  er klinkt: 'kachel!'

door de echo zijn het er twee.

(Advertentie voor leraar of ouder)

eer-woord, ik schrijf ee

oor-woord, ik schrijf oo

eur-woord, ik schrijf eu

eel-woord, ik schrijf ee

Ik hoor de /uu/, maar ik schrijf de u.

 

uw, duw, ruw, schuw, sluw, schaduw, waarschuw, zenuw, zwaluw

Ik hoor /t/ aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven

Langermaakwoord van het eind-b-rijtje, ik hoor dat ik een b moet schrijven.

eb, heb, web, drab, krab, slab, kwab, rib, schub, schrob, Bob, Job, Rob

 

Ik denk aan de d.

 

gids, fonds, ginds, loods, reeds, sinds, steeds

klankgroep - laatste klank - korte/lange/medeklinker/tweeteken - pas regel toe

klankgroep [...]

laatste klank [...]

lange klank

en dan neem ik een stukje van de [...] weg.

 

klankgroep [...]

laatste klank [...]

korte klank

en dan schrijf ik de [...] dubbel.

 

klankgroep [...]

laatste klank [...]

tweetekenklank

en dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.

 

klankgroep [...]

laatste klank [...]

medeklinker

en dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor

 

Grondwoord is [...] Dat is een [categorie + regel]

Dan [je/tje/pje] erachter. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.

 

Verkleinwoord met -etje. [categorie+regel]

Ik hoor twee keer de /u/, maar ik schrijf de e.

 

Verkleinwoord met -aatje: [categorie+regel]. Dan aatje.

Verkleinwoord met -ootje: [categorie+regel]. Dan ootje.

Verkleinwoord met -uutje: [categorie+regel]. Dan uutje.

 

Verkleinwoord (als koninkje): [categorie+regel]. Plankwoord. Daar mag geen g tussen, dan je erachter.

Ik hoor /ug/, maar ik schrijf ig. Ik hoor /luk/, maar ik schrijf lijk

Ik hoor twee keer de /u/, maar ik schrijf de e.

Meervoud en lange klank aan het eind: komma-s, behalve bij ee

Komma-s bij bezit: Lange klank, y of i aan het eind: komma's

(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Bij woorden met ie, schrijf ik ën erachter, behalve bij bacteriën, koloniën, oliën, poriën, financiën